Zonneboiler nodig? Vergelijk en bespaar!

Aanpassing voor zonneboiler premies in 2013

Alle details en de berekening van de zonneboiler premie 2013 kan je in volgende blogpost terugvinden.

Nadat CD&V al had gewaarschuwd voor de huidige (te hoge) premies voor de installatie van een zonneboiler, kondigt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) een ministerieel besluit aan.

In 2012 was in het Vlaamse actieplan Groene warmte de premie voor de installatie van een zonneboiler van de initiële 75€/m² naar 200€/m² en verder naar 550€/m² opgetrokken (met een maximum van € 4125).

Dit zorgde voor situaties, waarbij de terugverdientijd momenteel op amper enkele jaren komt, zoals onderstaand rekenvoorbeeld toont:

Kostprijs zonneboiler met 7m² collectoren (+6% btw/plaatsing): 4770€
Vlaamse premie zonneboilers: 7*550€ = 3850€
Eventuele gemeentelijke premie: 250€
Netto kostprijs: 670€

Jaarlijks bespaar je al snel 200-250€ dankzij een zonneboiler.
Hierdoor heb je dus een terugverdientijd van amper 2-3 jaar.

Nieuwe wijzigingen aan de zonneboiler premie

Momenteel wordt de premie enkel berekend op het aantal geplaatste m² aan zonnecollectoren. Hierdoor plaatsten particulieren/installateurs al snel enkel m² teveel om de premies te maximaliseren.

In het nieuwe ministrieel besluit, zou ook de omvang van het de boiler in de formule opgenomen worden.

Het mag dus duidelijk zijn, dat de premies naar beneden zullen worden aangepast. Vraag nu nog een zonneboiler offerte aan, als je wilt gebruik maken van de huidige premies.

Daarentegen zullen in 2013 de premies voor de plaatsing van warmtepompen gevoelig stijgen.
zonneboiler freya

Related Posts

About The Author

Add Comment