Zonneboiler nodig? Vergelijk en bespaar!

Grootste zonneboiler in Denemarken

In Denemarken (bij het Deense dorp Vojens) is de grootste zonneboiler in werking getreden. Deze zonneboiler bevat ruim 50.000 vierkante meter aan zonnecollectoren (thermisch vermogen van 37 megawatt), waardoor 50% van de warmtebehoefte van 2000 gezinnen worden opgevangen.

Dit dorp ligt dicht bij de Duitse grens en werkt met het opslagen van de opgewekte warmte. Dit opslagen wordt gedaan door een goed geIsoleerde zandput met een volume van 203.000 kubieke meter te gaan gebruiken.

Water wordt opgewarmd in de collectoren en nadien opgeslagen in het warmtebekken voor later gebruik. In deze zandput bereikt het water een temperatuur van bijna 80 graden, waarbij tot ver in de winter deze warmte kan gebruikt worden.

De volledige installatie heeft een prijskaartje van 16 miljoen EUR gekost (en volledige eigendom van de bewoners van het dorp) en is volledige gerealiseerd zonder gebruik te maken van enige subsidie.

Meer info over de installatie

Related Posts

About The Author

Add Comment