Zonneboiler nodig? Vergelijk en bespaar!

Legionellabacterie en een zonneboiler

Bij een zonneboiler zijn er verschillende principes die het voorkomen van de legionellabacterie (ook wel gekend als de veteranenziekte) zo goed mogelijk voorkomen.

Enerzijds zal een zonneboiler het water bij voldoende zonlicht opwarmen tot 90°c. Is er toch onvoldoende zonlicht, dan zal het naverwarming proces de watertemperatuur tot minstens 60°C opwarmen.

In bijgevoegde tabel is na te gaan, dat de kritische overlevingstemperatuur voor deze bacterie ligt tussen 20-50°C.


De legionellabacterie kan bij volgende temperaturen voorkomen:

* 70 tot 80 °C: totale doding van Legionellabacterie
* 66 °C: Legionellabacterie sterft binnen 2 minuten
* 60 °C: Legionellabacterie sterft binnen 32 minuten
* 55 °C: Legionellabacterie sterft binnen 5 tot 6 uur
* 50 °C: Legionellabacterie kan overleven maar vermenigvuldigt zich niet
* 35 tot 46°C: Ideale temperatuur voor Legionellabacterie om zich te vermenigvuldigen
* 20 tot 50°C: Legionellabacterie is in staat om te groeien

* 20°C: Legionellabacterie kan overleven maar de bacterie is niet actief.

Related Posts

About The Author

Add Comment