Zonneboiler nodig? Vergelijk en bespaar!

Overzicht premies en subsidies zonneboiler

Op 15/7/2011 is het actieplan “groene warmte” goedgekeurd door de Vlaamse overheid! Meer informatie.

Voor het plaatsen van een zonneboiler zijn er een veelvoud aan premies en subsidies (al dan niet onder de vorm van een belasting vermindering) beschikbaar van zowel de federale overheid, de gemeente, provincie, netbeheerder,…

Het is dus belangrijk om deze verschillende premies maximaal te benutten en goed voorbereid te zijn op de eventuele voorwaarden bij het aanvragen van offertes, zoals de hellingsgraad en oriëntatie).

Zonneboiler offerte aanvragen

Federale overheid:

  • Installatie van een zonneboiler: Belastingvermindering van 40% van de investering met een maximum van 3440 euro per jaar.
  • 6% BTW-Tarief: Woningen ouder dan 5 jaar (ipv 15 jaar) kunnen genieten van een voordelig BTW-tarief van 6% ipv 21% bij renovatie.

Premies van netbeheerders:

  • Premie voor zonneboiler: Premie van minstens 575 euro.

Premie van het gewest:

  • Groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche zonnepanelen. (vanaf 1/1/2010 verlaagd naar 350€)

Premie van de provincie:
Sommige provincies geven subsidies raadpleeg hiervoor www.energiesparen.be

Premie van de gemeente:
Bij verschillende gemeenten kan een extra premie worden bekomen voor de plaatsing van een zonneboiler, die kan oplopen van 250 tot 1000€.

De meeste leveranciers en plaatsers van zonneboilers zullen hun klanten goed voorlichten om de verschillende premies maximaal te benutten.

Related Posts

About The Author

Add Comment