Dit jaar maken we het zelf nog mee, dus daarom enkele goede tips voor iedereen met betrekking tot een mogelijke belastingcontrole op je uitgevoerde energiebesparende maatregelen. De dienst personenbelasting heeft een controletermijn van 3 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Momenteel is dit dus voor de periode 01/01/2011...
Meer lezen...