De groene kredieten zijn een extra stimulans gebleken voor vele energiebesparende maatregelen. Naast de extra-voordelige interestvoeten is er ook een bijkomende intrestbonificatie van 1,5% (= directe verlaging van de rentevoet en dus van de te betalen intresten) van de overheid. Het succes mag duidelijk zijn, daar sinds de invoering...
Meer lezen...