Zonneboiler nodig? Vergelijk en bespaar!

Wikipedia: Zonneboiler

Een zonneboiler is een zonnecollector waarin de elektromagnetische straling van de zon wordt omgezet in warmte.

Een zonneboiler werkt via een eenvoudig principe, dat ze zelf eenvoudig kan uittesten met een tuinslang in de zomer. Laat deze vol met water in de zon liggen en dan zal het water al snel opwarmen in de zon. Een zonneboiler werkt met hetzelfde principe en zal zelfs in de winter met enkele uren zonnewarmte water opwarmen voor het douchen en wassen.

De onderdelen van een zonneboiler zijn o.a een zonnecollector en een voorraadvat (omdat de productie niet altijd gelijk is aan de vraag).

Indien eht water neit warm genoeg is in eht voorraadvat, kan dit bijgewarmd worden via een geiser of boiler via naverwarming.

zonneboiler werking

Related Posts

About The Author

Add Comment