Het is altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat de plaatsing van een zonneboiler verbonden is aan bepaalde voorwaarden en vereisten. Veel mensen denken dat het zomaar mogelijk is om een zonneboiler bij eender welke woning te voorzien, maar dat is niet correct. Bovendien spreekt het ook voor zich dat veel mensen niet zomaar over het vereiste budget beschikken om een zonneboiler te kunnen voorzien. Wil je graag weten of een zonneboiler bij jouw woning wel of niet tot de mogelijkheden behoort en wil je kunnen achterhalen met welke belangrijke aandachtspunten je allemaal rekening moet houden? In dat geval is het doornemen van de onderstaande checklist voor jou absoluut de moeite meer dan waard!

Is je woning geschikt voor een zonneboiler of niet?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven moet er allereerst vooral rekening mee worden gehouden dat een zonneboiler niet zomaar overal zonder probleem kan worden geïnstalleerd, in tegendeel. Dit betekent in de praktijk dat je eerst even een bepaalde controle zal moeten uitvoeren. Deze controle heeft betrekking tot de volgende punten:

 

 1. Is de dakconstructie waar je woning over beschikt voldoende stevig om de zonnecollectoren te kunnen dragen die vereist zijn voor de plaatsing van een zonneboiler? In het bijzonder bij oudere daken kan dit een probleem vormen.

 

 1. Is er voldoende ruimte voor handen voor de plaatsing van een zonneboiler? Hou hierbij uiteraard rekening met de vereiste hoeveelheid aan warm water waarover je moet kunnen beschikken. Deze is onder meer afhankelijk van het aantal gezinsleden en of er mogelijks nog sprake is van een back-up boiler of niet.

 

 1. Ben je op de hoogte van de geschikte oriëntatie voor wat de zonnecollectoren voor je zonneboiler betreft? Hou hierbij niet alleen rekening met het aantal zonuren, maar neem ook mogelijke hindernissen uit de omgeving mee in je analyse.

Belangrijke aandachtspunten voor plaatsing van zonneboiler

Heb je kunnen vaststellen dat je in jouw woning over de mogelijkheid beschikt om een zonneboiler te plaatsen evenals de vereiste zonnecollectoren aan te leggen? In dat geval zal je graag een stapje verder willen gaan en kijken in de richting van de exacte plaatsing van de zonneboiler. In de praktijk zien we namelijk dat het merendeel van de mensen die een zonneboiler in hun huis gaan voorzien niet zomaar bij hun eerste idee blijven op vlak van plaats. Dit heeft voor een groot deel te maken met de onderstaande factoren.

 

 1. Voorzie de plaatsing van je zonneboiler altijd zo dicht mogelijk bij de zonnecollectoren. Dit omwille van het feit dat alleen op deze manier (veel) warmteverlies kan worden voorkomen. Dit is uiteraard een absolute must omdat anders een belangrijk deel van het rendement van je zonneboiler verloren gaat.

 

 1. Zijn de leidingen welke van het buffervat naar de warmtekraan lopen voldoende laag? Een maximum van 10 meter wordt op dit vlak aangeraden.

 

 1. Werd er voor gekozen om de leidingen te isoleren? Niet geïsoleerde leidingen staan er om bekend eveneens warmte los te laten aan de omgeving. Ook in dit geval zal je dan ook altijd rekening moeten houden met een verlies aan rendement.

 

 1. Het wordt aangeraden om de plaatsing van zowel je zonneboiler als de zonnecollectoren en de vereiste leidingen door een erkend installateur te laten doen. Dit niet in het minst omdat er op deze manier kan worden voorkomen dat er lekken ontstaan, maar ook omdat zo de kans op besmetting met legionella drastisch kan worden ingeperkt.

Wat met het onderhoud van je zonneboiler?

Het spreekt voor zich dat er bij de plaatsing van een zonneboiler in eerste instantie vooral rekening wordt gehouden met het moment in kwestie, namelijk de installatie. Hoe belangrijk een uitstekende plaatsing van je zonneboiler ook mag zijn, in de praktijk zal je ook graag nog rekening willen houden met andere aandachtspunten. Een zeer belangrijke factor om rekening mee te houden hebben wij hieronder voor jou aangegeven.

 

 1. Is er voldoende ruimte beschikbaar rondom de zonneboiler voor het uitvoeren van onderhoud? Veel mensen houden hier geen rekening mee, maar een gebrek aan ruimte kan het onderhoud bemoeilijken en de kosten de hoogte in drijven.

Het financiële aspect van je zonneboiler

Ook het financiële aspect van je gloednieuwe zonneboiler mag natuurlijk niet uit het oog worden verloren. Ook wat dit betreft is het dan ook altijd van belang om even bij jezelf enkele vragen te gaan stellen. Ook deze hebben we uiteraard voor jou op een rijtje gezet.

 

 1. Zijn er extra werkzaamheden vereist voor het plaatsen van een zonneboiler evenals de vereiste zonnecollectoren?

 

 1. Vraag altijd offertes aan voor zowel de zonneboiler als de zonnecollectoren bij verschillende bedrijven. Door al deze offertes vervolgens met elkaar te vergelijken zal je altijd een degelijke besparing op de eindfactuur weten te realiseren.

 

 1. Last but not least is er natuurlijk nog het feit of er mogelijks een premie of subsidie kan worden verkregen voor jouw zonneboiler. Is dat het geval? Vraag deze dan tijdig aan en geniet op deze manier van een direct financieel voordeel voor jouw investering in een zonneboiler evenals de vereiste hoeveelheid aan zonnecollectoren!