Zonneboiler nodig? Vergelijk en bespaar!

Zonneboiler en kadestraal inkomen?

Naast vele zware besparingen door de Regering Di Rupo I (o.a. het wegvallen van de belastingaftrek met grote impact, zoals je kan zien in een vergelijking tussen 2011 en 2012) is er ook 1 lichtpuntje in het nieuwe regeerakkoord.

Al jaren was er een onzekerheid omtrent de installatie van een zonneboiler of zonnepanelen en de mogelijke impact hiervan op het kadastraal inkomen van je huis.

(Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te geven onroerend inkomen.)

Eerder was er hierover al een rondzendbrief geschreven, waarbij de werken i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen, isolatie, collectoren enz… geen aanleiding geven tot het wijzigen van het kadastraal inkomen. Sinds het nieuwe regeerakkoord is dit nogmaals bevestigd, wat toch nog een beetje goed nieuws is voor vele zonnepaneel/zonneboiler-bezitters:

Letterlijke tekst uit het regeerakkoord (blz 125):
“Energiebesparende investeringen zullen niet kunnen leiden tot een verhoging van het kadastraal inkomen.”

Related Posts

About The Author

Add Comment