Zonneboiler nodig? Vergelijk en bespaar!

Zonneboiler premie 2013 berekening

Reeds eind november waren er de eerste tekenen dat de huidige subsidieregeling voor het plaatsen van een zonneboiler in 2013 zou worden aangepast.

In 2012 was in het Vlaamse actieplan Groene warmte de premie voor de installatie van een zonneboiler van de initiële 75€/m² naar 200€/m² en verder naar 550€/m² opgetrokken (met een maximum van € 4125).

Volgende aanpassingen worden er toegepast voor de berekening van de premie voor een zonneboiler in 2013:

  • – Limiet in functie van de inhoud van het opslagvat van de boiler.
  • – Begrenzing van de premies tot 2750Euro (komt overaan met de 2012 berekening voor een zonnecollector van 5m²).
  • – Enkel nog premies voor boilers die voldoen aan het Europese Solar Keymark.
  • – Beperking van de premie tot maximaal 50 procent van het factuurbedrag.

Deze aanpassingen, door Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A), in de premie berekeningen waren nodig, daar de huidige subsidieregeling zorgde voor een terugverdientijd van amper 2-3 jaar.

Daarentegen zullen in 2013 de premies voor de plaatsing van warmtepompen gevoelig stijgen. De premies voor zonnepanelen zijn daarbij ook herzien.
zonneboiler freya

Praktische berekening verschil premie 2012-2013

Huidige berekening premie zonneboiler 2012

Kostprijs zonneboiler met 7m² collectoren (+6% btw/plaatsing): 4770€
Vlaamse premie zonneboilers: 7*550€ = 3850€
Eventuele gemeentelijke premie: 250€
Netto kostprijs 2012: 670€

Jaarlijks bespaar je al snel 200-250€ dankzij een zonneboiler.
Hierdoor heb je dus een terugverdientijd van amper 2-3 jaar.

Nieuwe berekening premie zonneboiler 2013

Kostprijs zonneboiler met 7m² collectoren (+6% btw/plaatsing): 4770€
Vlaamse premie zonneboilers: maximaal 2750€ maar begrenzing tot 50% factuur = 2385€
Eventuele gemeentelijke premie: 250€

Netto kostprijs 2013: 2135€

Jaarlijks bespaar je al snel 200-250€ dankzij een zonneboiler.
Hierdoor heb je dus een terugverdientijd van 8-9 jaar.

Deze aanpassing van de premieregeleing, zal waarschijnlijk ook een effect op de prijszetting van de installateurs gaan hebben, zoals we ook bij de prijzen van zonnepanelen hebben gezien.

Een goede tip is dus om verschillende zonneboiler offertes te gaan aanvragen en deze onderling te vergelijken.

Afschaffing gemeentelijke premies

In de rand van deze premiewijzigingen hebben enkele gemeentes ook reeds laten horen, dat ze hun eigen gemeentelijke subsidie voor zonneboilers vanaf 2013 verscherpen/aanpassen/schrappen.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Antwerpse gemeente Hoogstraten, die de gemeentelijke (hoge) premie voor de plaatsing van een zonneboiler vanaf 2013 schrapt (huidige premie: 15% op de kostprijs (incl. plaatsing en BTW) van een zonneboiler, met een maximum van 400 € per adres).

Related Posts

About The Author

Add Comment