Het verbeteren van de energiezuinigheid van je woning is één van de meest interessante en waardevolle investeringen welke je vandaag de dag kan doen. Steeds meer mensen maken dan ook deze bewuste keuze. Ondanks het feit dat het aankopen en laten plaatsen van een zonneboiler op het eerste zicht behoorlijk eenvoudig en transparant lijkt kan dat in de praktijk best wel eens tegenvallen. Dit heeft alles te maken met het feit dat er toch rekening moet worden gehouden met een aantal niet onbelangrijke aandachtspunten en voorbereidingen. Welke dit precies zijn en hoe je het best te werk kan gaan wordt meteen duidelijk door het bekijken van onderstaand, zeer interessant zonneboiler stappenplan.

Stap 1: Controleren of je woning beschikt is voor een zonneboiler

De eerste stap van dit stappenplan is meteen een uiterst belangrijke. Er wordt in de praktijk namelijk nog veel te vaak zomaar vanuit gegaan dat elke woning wel geschikt is voor het plaatsing van een zonneboiler. Dat is helaas niet zo. Niet alleen moet er rekening mee worden gehouden dat de dakconstructie voldoende solide en zwaar moet zijn voor het kunnen dragen van de zonnecollectoren, daarnaast is het ook nog eens zo dat er rekening dient te worden gehouden met de elementen die zijn terug te vinden in de omgeving van het huis.

 

Wat de omliggende elementen betreft dient er in het bijzonder te worden gekeken naar mogelijke obstakels welke zich in de richting van de meest gunstige oriëntatie bevinden. Het komt absoluut niet zelden voor dat het te verwachten rendement hierdoor aanzienlijk wordt beperkt waardoor eigenaars van woningen met zonneboilers enigszins worden teleurgesteld. Goed controleren of je huis geschikt is voor het plaatsen van een zonneboiler is dus altijd de eerste stap welke je alleen of samen met een architect dient te maken.

Stap 2: Welke zonneboiler is er voor jouw situatie vereist?

De ene zonneboiler is natuurlijk de andere niet. Alvorens er voor te kiezen om een bepaalde zonneboiler installatie aan te kopen is het dan ook altijd een vereiste om even na te gaan over welke capaciteit deze dient te beschikken. De vereiste capaciteit van het voorraadvat hangt bovendien samen met de hoeveelheid aan zonnecollectoren die moeten worden geplaatst op het dak. Al deze verschillende zaken zullen uiteindelijk worden bepaald aan de hand van het aantal leden waar het gezin uit bestaat. Voor één of twee gezinsleden geldt bijvoorbeeld een eenvoudige opstelling bestaande uit een voorraadvat met een capaciteit van 100 liter en de aanwezigheid van slechts één zonnecollector. Vanaf het ogenblik dat er vijf (en maximaal zes) personen deel uitmaken van het gezin neemt de omvang van een zonneboiler installatie toe naar een voorraadvat met een capaciteit van 250 liter en zijn er twee zonnecollectoren vereist.

Stap 3: Bepaal waar de zonneboiler precies zal worden geplaatst

De derde stap heeft betrekking tot het bepalen waar de zonneboiler nu exact moet komen. Voor alle duidelijkheid, we doelen hiermee op het voorraadvat. Het wordt altijd aangeraden om deze zo dicht mogelijk bij de zonnecollectoren te voorzien om het risico op warmteverlies in het traject zoveel mogelijk te kunnen beperken. Indien je er voor kiest om een compacte zonneboiler te plaatsen op het dak van je woning zal dit sowieso geen enkel probleem zijn. Het voorraadvat wordt dan namelijk gewoon geplaatst bij de zonnecollectoren. Hierdoor gaat er binnen in je huis ook nog eens geen ruimte verloren.

 

Hou bij het bepalen van de plaats voor je voorraadvat in huis niet alleen rekening met de positie ten opzichte van de zonnecollectoren en de naverwarmer, maar voorzie ook voldoende ruimte rondom de boiler. Waarom? Omdat ook een zonneboiler net als een gewone CV-ketel zo nu en dan het nodige onderhoud vereist. Indien er niet voldoende plaats voor handen is rond het voorraadvat zal je er dan ook rekening mee moeten houden dat het onderhoud niet of in slechts zeer beperkte mate zal kunnen gebeuren. Dit kan bovendien ook een invloed hebben op de kosten welke je voor het laten uitvoeren van het onderhoud dient te betalen.

Stap 4: De daadwerkelijke plaatsing van de zonneboiler

Op het ogenblik dat de bovenstaande drie punten zijn doorlopen is het tijd geworden om de zonneboiler te laten plaatsen. Zorg er voor dat de ruimte waar het voorraadvat moet komen is vrijgemaakt zodat de installateurs zo efficiënt mogelijk te werk kunnen gaan. Uiteraard wordt het ook aangeraden om mogelijke obstakels richting of op het dak op voorhand weg te nemen. Ook dit zal er uiteindelijk alleen maar voor zorgen dat het uitvoeren van de werkzaamheden zo snel en optimaal mogelijk kan gebeuren. Is de volledige zonneboiler installatie geplaatst en heb je de factuur ontvangen van de installateur? In dat geval is het volgende wat je niet over het hoofd mag zien het aanvragen van een subsidie. Op deze manier kan je namelijk meteen rekenen op een gedeeltelijke terugbetaling van jouw oorspronkelijke investering.