Er zijn heel wat goede redenen voor handen waarom het de moeite waard kan zijn om op z’n minst een investering in een zonneboiler te overwegen. Niet alleen wordt er op deze manier namelijk voor gezorgd dat je op jaarbasis heel wat geld kan besparen, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je er onze planeet een hart mee onder de riem steekt. Vooraleer je zal willen investeren in een zonneboiler in België is het echter heel normaal dat je niet alleen een indruk zal willen krijgen van de kosten die hieraan verbonden zijn, maar ook een zicht zal willen hebben op de mogelijke subsidies die je kan aanvragen. Wil jij graag meer te weten komen over de zonneboiler België subsidie omdat je mogelijks ook een investering overweegt? In dat geval biedt de informatie op deze pagina je een antwoord op al je vragen!

Welke subsidies bestaan er in België voor zonneboilers?

Ondanks het feit dat er de voorbije jaren kon worden vastgesteld dat heel wat subsidies naar de eeuwige jachtvelden zijn verwezen moet het gezegd dat de zonneboiler (vooralsnog) buiten schot valt. Het is op vandaag dan ook nog altijd mogelijk om niet zomaar één enkele subsidie of premie te ontvangen, maar wel meerdere. Welke deze precies zijn wordt meteen duidelijk gemaakt door middel van het onderstaande overzicht:

 

  1. Een premie die wordt ontvangen door de netbeheerder;
  2. De Vlaamse verbeteringspremie;
  3. Een eventuele gemeentelijke premie (niet overal beschikbaar);

 

De eerste twee premies zijn er in principe voor iedereen die in België of Vlaanderen een zonneboiler wenst aan te kopen. Dat geldt echter niet voor de derde. Verschillende gemeenten kiezen er jaarlijks voor om extra financiële inspanningen te leveren om mensen die willen investeren in een zonneboiler nog een extra beloning te geven. Dat geldt echter lang niet voor alle gemeentes waardoor je dit maar beter even goed op voorhand kan controleren.

Premie voor zonneboiler van de netbeheerder

De eerste premie of subsidie welke je voor een zonneboiler in België kan krijgen is afkomstig van de netbeheerder. Het betreft hier een éénmalige premie welke goed is voor een bedrag van op moment van schrijven 550 euro per vierkante meter. Dat is natuurlijk behoorlijk wat, maar er geldt ook een maximum subsidie van 2.750 euro per geplaatste installatie. Bovendien mag de tegemoetkoming niet meer bedragen dan 40 procent van het bedrag zoals aangegeven op de factuur. Let op, om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie dient de aannemer welke de zonneboiler heeft geplaatst over een attest van bekwaamheid te beschikken.

 

Het spreekt voor zich dat je niet zomaar aanspraak kan maken op de premie die door de netbeheerder voor de plaatsing van een zonneboiler kan worden toegekend, in tegendeel. Om hiervoor in aanmerking te komen is het dan ook steeds vereist om aan de hieronder aangegeven voorwaarden te voldoen:

 

  1. De installatie van de zonneboiler moet gebeuren door een erkende aannemer die over een certificaat van bekwaamheid beschikt. Anderzijds is het ook voldoende wanneer de installatie is gekeurd door een gecertificeerd keuringsbedrijf.

 

  1. Het is de datum op de eindfactuur welke bepalend is voor de subsidie-aanvraag. Dit betekent in de praktijk dat de factuur niet ouder mag zijn dan 1 jaar op het ogenblik dat de aanvraag voor de subsidie bij de netbeheerder aankomt. Het aanvraagformulier voor de subsidie is steeds terug te vinden op de website van de netbeheerder.

 

  1. De premie is enkel en alleen van toepassing bij de plaatsing van een nieuwe zonneboiler. Deze dient bovendien gebruikt te worden voor het aanmaken van sanitair water, eventueel gecombineerd met woningverwarming. De premie zal door de netbeheerder niet worden toegekend op het ogenblik dat er sprake is van een vervanging of een uitbreiding van een reeds bestaande installatie met zonnecollectoren.

Verbeteringspremie van de Vlaamse overheid

Wil je investeren in een zonneboiler? In dat geval kan je buiten de premie van de netbeheerder ook nog eens rekenen op een financiële tegemoetkoming vanuit de Vlaamse overheid. Het betreft hier de zogenaamde verbeteringspremie waar ook de zonneboiler onder valt. Zonneboilers behoren dan ook toe aan de categorie van de sanitaire installaties. Dit betekent dat je kan rekenen op een terugbetaling van 750 euro. Om aanspraak te kunnen maken op deze premie is het belangrijk om rekening te houden met de onderstaande voorwaarden.

 

  1. Het belastbaar inkomen waarover je beschikt mag vanaf drie jaar voor de daadwerkelijke aanvraag van de premie niet hoger liggen dan 30.640 euro. Dit bedrag wordt vermeerderd met 1.600 euro per (extra) persoon welke ten laste is. Is er sprake van een verhuurder die zijn of haar woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor? In dat geval mag het gezamenlijk inkomen tot wel 61.270 euro bedragen. Ook hiervoor geldt het inkomen van drie jaar vooraleer de premie-aanvraag is ingediend.

 

  1. De factuur mag maximaal 12 maanden oud zijn. Daar komt bij dat het bedrag welke op de factuur is terug te vinden (inclusief BTW) ten minste het dubbele moet zijn van het premiebedrag welke wordt uitbetaald.

 

  1. De verbeteringspremie wordt enkel en alleen toegekend aan huizen die zijn gelegen in het Vlaams Gewest. Bovendien geldt dat deze woningen niet ouder mogen zijn dan 25 jaar. Tot slot moet het huis in kwestie ook dienst doen als hoofdverblijfplaats.